Jesteś tutaj: Strona główna / Kontakt

Kontakt

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. I Poprzeczna 3
04-602 Warszawa
tel. +48  22 622 09 87     
katarzyna.cieszynska@pzpbm.pl

biuro@beef.org.pl    

© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }