Jesteś tutaj: Strona główna

Wołowina z Warmii i Mazur Razem można więcej!

Dodaj swój wpis Jeśli chcą Państwo
samodzielnie dokonać
wpisu, prosimy
o zalogowanie się
i wypełnienie formularza.

Jeśli chcą Państwo,
aby pracownicy PZPBM
wpisali Was do bazy
(dane teleadresowe,
krótka prezentacja,
oferta), prosimy
o kontakt telefoniczny
pod numerem:
(022) 444 55 88

Baza podmiotów działających w branży produkcji
i przetwórstwa wołowiny została opracowana
w ramach projektu „Wsparcie rozwoju
inicjatywy klastrowej na obszarze woj.
warmińsko-mazurskiego w branży
produkcji mięsa wołowego w celu
podniesienia innowacyjności
przedsiębiorstw, wymiany wiedzy
i technologii oraz podnoszenia ich
konkurencyjności”
współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt
realizowany jest na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego przez Polskie
Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Celem powstania bazy jest prezentacja oferty
gospodarstw indywidualnych i firm działających
w branży produkcji i przetwórstwa bydła
mięsnego oraz zawiązanie trwałej współpracy
pomiędzy nimi. Współpraca może zostać
zbudowana na zasadzie klastra – nieformalnych
powiązań firm, gospodarstw rolnych, jednostek
naukowo-badawczych i jednostek samorządu
terytorialnego. Wpisy do bazy są dokonywane
przez pracowników Polskiego Zrzeszenia
Producentów Bydła Mięsnego lub samodzielnie
przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów.

Zapraszamy do przeglądania i dokonywania
wpisów. Razem można więcej!

© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }